Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Zadejte svou polohu pro nejrychlejší a nejpřesnější služby

Spojené státy americké a Kanada icon
Spojené státy americké a Kanada

Automatizované rozpoznávání registrační značky

Zásady společnosti Hunter Engineering týkající se údajů o provozovateli vozidla

 

 

Automatizované rozpoznávání registrační značky

Zásady používání a ochrany osobních údajů

Tyto zásady upravují automatický systém rozpoznávání registrační značky („systém ALPR“ nebo „systém“) provozovaný společností Hunter Engineering Company („Hunter“) a vztahují se na naše zaměstnance, zákazníky a přidružené společnosti zabývající se kamerovými systémy, které mají přístup k našim systémům nebo je používají.

Náš systém ALPR je vyhledávatelná počítačová databáze, ve které jsou shromážděny snímky pořízené jednou nebo několika pevnými kamerami propojenými se servisním nebo kontrolním zařízením vozidla, v kombinaci s počítačovými algoritmy pro čtení a převod snímků registračních značek a znaků, které obsahují, na data čitelná počítačem.

Informace obsažené v systému („LPR data“) zahrnují snímky registrační značky, datum, čas a místo pořízení snímků a znaky a čísla registračních značek přiřazených k daném snímku. Snímky uložené v systému jsou shromažďovány z míst viditelných veřejnosti, kde odůvodněně nelze čekávat soukromí.

Shromažďování a předávání informací obsažených v systému je chráněno v rámci Prvního dodatku Ústavy USA. LPR data, která jsou uložena v našem systému, navíc neobsahují žádné osobně identifikovatelné údaje (PII) ani informace, které spojují registrační značku s řidičem nebo registrovaným vlastníkem vozidla. PII obsažené v informacích o registraci vozidla jsou chráněny federálním zákonem (zákon o ochraně osobních údajů řidiče, hlava 18, zákona USA, oddíl 2721 a násl.) a státní zákony. Donucovací orgán a další uživatelé mohou mít přístup k informacím o registraci vozidla a k dalším zdrojům PII, které mohou korelovat s LPR daty uloženými v systému pro účely vytváření seznamů vozidel zvláštního zájmu v souladu s výše uvedenými federálními zákony.

(A) Použití a shromažďování LPR dat

Společnost Hunter Engineering Company uděluje oprávnění k shromažďování LPR dat pro účely používání těchto dat společností Hunter a jejími zákazníky v souladu s těmito zásadami. Oprávněné použití systému ALPR:

Na základě identifikace nebo zjištění výrobce, modelu a roku konkrétního vozidla za okolností, kdy existuje oprávněný obchodní zájem, například identifikace vozidla pro účely stažení specifikací výrobce vozidla spojených s identifikovaným vozidlem.

Společnost Hunter zpřístupní LPR data zákazníkům pro výše uvedené účely a poskytne zákazníkům informace o průzkumu trhu na základě agregovaných LPR dat.

Mezi příklady povolených uživatelů a použití systému a dat patří:

Společnosti zabývající se opravami a kontrolami vozidel a další podniky, které mají oprávněný obchodní zájem identifikovat vozidlo pro účely stažení specifikací výrobce nebo kontroly vozidel a/nebo servisních záznamů.

Subjekty, kterým mohou být informace poskytnuty v rámci povoleného použití podle odstavce oddíl 2721 hlavy 18 zákona USA.

Společnost Hunter Engineering Company NEPOSKYTUJE systém ALPR nebo data, která obsahuje, osobám pro osobní, nekomerční účely.

(B) Uživatelé

Všichni zaměstnanci společnosti Hunter jsou oprávněni používat systém ALPR k představení systému zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům, poskytování zákaznické podpory nebo shromažďování dat pro účely autorizované těmito zásadami. Všichni nezávislí dodavatelé společnosti Hunter jsou oprávněni používat systém ALPR pro účely, které jsou v souladu s jejich podkladovou smlouvou se společností a těmito zásadami. Všichni oprávnění zaměstnanci a nezávislí dodavatelé, kteří shromažďují LPR údaje, jsou povinni přečíst si a porozumět jakýmkoliv dokumentům (např. návod k obsluze konkrétního servisu nebo kontrolního systému vozidla) nezbytný pro úspěšný provoz příslušného servisu nebo kontrolního systému vozidla.

(C) Přesnost LPR dat

Shromažďování údajů o rozpoznávání registrační značky (LPR) je automatizováno tak, aby byly snímky registrační značky a údaje o okamžiku jejich shromáždění zahrnuty do systému bez kontroly spolu s přenosem čísla registrační značky. Ačkoliv se to stává zřídka, přenos registrační značky je někdy nepřesný nebo neúplný. Aby nedošlo k chybnému použití LPR dat, společnost Hunter doporučuje, aby uživatelé dat potvrdili přenos do počítače před provedením jakékoli akce na základě LPR dat. Společnost Hunter při jejich zjištění opraví chybné přenosy a další chyby databáze.

(D) Uchovávání

Společnost Hunter Engineering Company uchovává LPR data, pokud mají obchodní hodnotu. Společnost Hunter pravidelně vyhodnocuje použití historických LPR dat s cílem určit, zda náklady na uchovávání dat nepřevyšují jejich hodnotu.

(E) Změny těchto zásad používání ALPR a ochrany osobních údajů

Tyto zásady používání a ochrany osobních údajů mohou být čas od času revidovány. Veškeré změny těchto zásad použití a ochrany osobních údajů nabudou účinnosti jejich zveřejněním a vztahují se na všechny LPR data bez ohledu na to, kdy byly shromážděny, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Aby vám tato webová stránka byla co nejužitečnější, používá soubory cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies.
Informace o souborech cookies a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich podmínkách použití.