Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Zadejte svou polohu pro nejrychlejší a nejpřesnější služby

Spojené státy americké a Kanada icon
Spojené státy americké a Kanada

 

 

 

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Když používáme termín „osobní údaje“, máme na mysli veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • Shromažďování osobních údajů

  Jaké osobní údaje o zákaznících web Hunter.com shromažďuje?

  Informace, které se od zákazníků dozvídáme, nám pomáhají při personalizaci a neustálém zlepšování kvality zařízení Hunter. Zde jsou typy osobních údajů, které shromažďujeme.

  • Osobní údaje, které nám poskytujete:  Získáváme a uchováváme části informací, které zadáte na webu Hunter.com a jež poskytujete s ohledem na produkty Hunter připojené k internetu, a to telefonicky, e-mailem, osobně nebo na veletrzích či akcích či jinak.“ Mezi příklady údajů, které zpracováváme patří vaše žádost, jméno, titul, adresa a telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o nákupu, faxové číslo, informace související s podnikáním, preference na základě aktivity na internetu, odpovědi na průzkum a název společnosti, ve které pracujete. Můžete se rozhodnout, že některé údaje neposkytnete. Údaje, které nám poskytnete, používáme k takovým účelům, jako jsou reakce na vaše požadavky, zlepšení webu, zlepšení našeho zařízení a komunikace s vámi.
  • Osobní údaje, které poskytuje váš prohlížeč: Váš webový prohlížeč poskytuje informace, které shromažďujeme a analyzujeme, včetně adresy internetového protokolu (IP) používané k připojení vašeho počítače k ​​internetu.;
  • Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů: Údaje o vás získáváme rovněž z jiných webových stránek, které provozujeme, nebo z jiných služeb, které poskytujeme. V takovém případě vás budeme informovat o tom, kdy tyto údaje shromažďujeme, pokud budeme takové údaje sdílet interně a/nebo je kombinovat s údaji shromážděnými na tomto webu. Také získáváme informace od třetích stran, včetně například partnerů webových stránek, obchodních partnerů, subdodavatelů v oblasti technických a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů informací o vyhledávání, generátorů potenciálních zákazníků, agregátorů dat, platforem sociálních médií a agentur, jež referují o úvěrech. K shromažďování údajů o používání tohoto webu využíváme analýzu třetích stran. Tyto analýzy třetích stran shromažďují informace, jako je četnost návštěv uživatelů na tomto webu, jaké části tohoto webu uživatelé při jeho návštěvě prohlížejí a jaké další webové stránky navštívili před příchodem na tento web. Informace, které získáme z analýzy třetích stran, používáme pouze ke zlepšení tohoto webu.
 • Shromažďování neosobních údajů

  Shromažďování a zpracování neosobních údajů

  Při vaší návštěvě našeho webu, automaticky shromažďujeme následující neosobní údaje: IP adresy, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (referrer), prohlížené webové stránky, stažené soubory (downloads), prohlížená videa/poslouchané audio záznamy, kliknutí na jednotlivé odkazy, hledaná slova nebo vyhledávací fráze (prohledávání webových stránek), informace o počítači a připojení, např. jako typ a verze prohlížeče, operační systém a platforma, úplné adresy URL (Uniform Resource Locator) na náš web, jeho prostřednictvím a z něj, včetně data a času atd. Pokud je návštěva výsledkem online reklamy, jako jsou bannery, video reklamy, reklama vyhledávače atd., můžeme zaznamenat, který banner, adword atd. motivoval vaši návštěvu na webu Hunter. Web společnosti Hunter neodpovídá nebo nerozpoznává hlavičky nebo požadavky prohlížeče „Do Not Track“ (Nesledovat).

 • Ochrana soukromí dětí

  Tento web není určen dětem mladším 13 let a společnost Hunter Engineering Company vědomě neshromažďuje ani nepoužívá osobní údaje dětí mladších 13 let.

 • Používání osobních údajů

  Jak používáme osobní údaje?

  Osobní údaje, které o vás uchováváme, používáme následujícími způsoby:

  • Poskytování podpory: k poskytování zákaznické podpory a reagování na požadavky, dotazy a komentáře; abychom vás informovali o změnách naší služby; a mohli měřit, jak efektivně řešíme vaše obavy;
  • Monitorování a záznamy:  k řešení našich interakcí s vámi. Vezměte prosím na vědomí, že je naší všeobecnou praxí příležitostně monitorovat a zaznamenávat takové interakce pro účely školení zaměstnanců nebo zajištění kvality či uchovávat důkazy o konkrétní transakci nebo interakci.
  • Mobilní aplikace: k zpřístupnění mobilních aplikací, k implementaci platforem sociálních sítí na našich webových stránkách, k registraci na těchto platformách. Seznamte se s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici s ohledem na tyto platformy sociálních médií třetích stran.
  • Ochrana našich práv a majetku za účelem ochrany našich práv nebo majetku nebo práv našich obchodních partnerů, dodavatelů, zákazníků nebo jiných subjektů v případě, že máme oprávněný důvod se domnívat, že tato práva nebo majetek byly nebo by to mohlo mít na tyto práva a majetek dopad; za účelem vymáhání dluhů; za účelem prevence, detekce, identifikace, vyšetřování, reakce a ochrany proti potenciálním nebo skutečným nárokům, závazkům a nedovolenému chování nebo aktivitám."
  • Průzkumy: za účelem vyžádání a obdržení informací týkajících se vašeho vztahu s námi.
  • Kontaktování uživatelů :za účelem kontaktování nebo poskytnutí oznámení jednotlivcům v případě incidentu v oblasti zabezpečení dat a tam, kde je to dovoleno zákonem.
 • Využívání údajů o používání

  Jak využíváme údaje o používání?

  Shromažďujeme údaje o používání návštěvníky webu Hunter, které jsou využívány následujícími způsoby:

  • Zkušenosti na webu: Pro účely technické správy webu; vnitřního provozu; správy zákazníků; průzkumů produktů; odstraňování problémů; analýzy dat, datové analytiky, testování a pro účely výzkumu a vývoje; abychom zajistili, že obsah našeho webu bude prezentován co nejefektivněji pro vás a pro váš počítač; a jako součást našeho úsilí udržovat náš web zabezpečený a bezpečný;
  • Využívání pro obchodní účely: K založení a správě účtů; analýze a vývoji nových produktů, služeb a webových stránek; a úpravě nebo změněn stávajících webových stránek a obsahu zpráv za účelem zvýšení angažovanosti zákazníků a vytváření potenciálních obchodních příležitostí.
 • Základ pro shromažďování dat

  Jaký je právní základ pro shromažďování a používání vašich údajů?

  Jak je zde popsáno, společnost Hunter Engineering Company má oprávněné zájmy, co se týče shromažďování a používání osobních údajů a údajů o používání získaných od uživatelů navštěvujících náš web. Údaje dobrovolně poskytnuté uživateli při registraci k používání funkcí webu, následném používání webu a vyplňování formulářů online jako součást žádosti o informace atd., představují přijetí a souhlas s postupy shromažďování údajů popsanými v těchto zásadách.

 • Používání údajů a třetí strany

  Jsou vaše údaje předávány nebo poskytovány třetím stranám?

  Společnost Hunter Engineering Company je globální organizace se sídlem ve Spojených státech amerických a se svými pobočkami, dceřinými společnostmi, obchodními procesy, strukturami řízení a technickými systémy, které sahají za hranice. Proto budeme sdílet vaše osobní údaje v rámci společnosti Hunter Engineering Company a s ní souvisejícími subjekty, s našimi poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami, které se mohou nacházet v jiných zemích, než je ta vaše. Přestože se zákony na ochranu osobních údajů v těchto různých zemích mohou lišit od zákonů ve vaší zemi, vhodná bezpečnostní opatření (například smluvní závazky) zajišťují, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy.

  Společnost Hunter neprodává osobní údaje třetím příjemcům. V souladu s platnými právními předpisy a těmito zásadami ochrany osobních údajů však vaše osobní údaje zveřejníme následujícím typům třetích stran:

  • poskytovatelům profesionálních služeb (včetně překladatelů, právních poradců a účetních), kteří pomáhají společnosti Hunter při jejím podnikání;
  • protistranám, které mají ze zákona právo získat tyto údaje a jejich právním poradcům a odborníkům;
  • orgánům činným v trestním řízení a dalším vládním orgánům;
  • poskytovatelům obsahu a technologií, podnikům a marketingovým agenturám (pokud jste k tomu dali souhlas), a u nichž máte možnost odhlášení, jak je popsáno níže; a
  • jiným typům subjektů třetích stran, jak je to od společnosti Hunter vyžadováno v rámci splnění povinnosti v nepředvídatelných situacích, které mohou vzniknout (pokud jste k tomu vyjádřili souhlas), a u nichž máte možnost zveřejnění odmítnout, jak je popsáno níže.
 • Zveřejňujeme údaje?

  Tyto údaje zveřejníme pro následující účely:

  1. poskytování služeb v souladu s právní dohodou mezi námi a třetími stranami,
  2. obchodování s produkty a službami nabízenými společností Hunter;
  3. řízení naší obchodní činnosti;
  4. vylepšení a optimalizování našeho webu a služeb;
  5. umožnění třetím stranám nabízet vám produkty nebo služby, které by vás mohly zajímat (pokud jste k tomu vyjádřili souhlas), od zasílání těchto nabídek se můžete odhlásit způsobem, který je popsán níže; a
  6. dle požadavků zákona v případech, kdy jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem dodržení zákonných nebo regulačních povinností, nebo za účelem ochrany našich práv, majetku nebo bezpečnosti, stejně jako práv našich zákazníků, klientů nebo jiných osob nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání k soudu nebo žádost orgánů činných v trestním řízení.

  Pokud se společnost Hunter rozhodne, ať už ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat naše podnikání a taková transakce zahrnuje zpřístupnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo přijetí takových údajů od prodejců, bude v rámci těchto transakcí uplatňována odpovídající ochrana osobních údajů.

  Používáme neidentifikující a agregované údaje k vylepšení designu a zlepšování našeho webu a služeb a shromažďování informací pro správu a vývoj produktů. Tyto agregované údaje jsou sdíleny s našimi přidruženými společnostmi a nezávislými franšízami.

 • Ochrana osobních údajů

  Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

  Údaje shromážděné prostřednictvím webu společnosti Hunter Engineering Company jsou zničeny, vymazány z našich systémů nebo anonymizovány 12 měsíců po jejich uvedení nebo obnovení dat uživatelem. Společnost Hunter se obecně vynasnaží neuchovávat vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje vaši identifikaci po dobu delší, než je přiměřeně nezbytné pro dosažení povolených účelů, což může být méně než 12 měsíců.

 • Používá Hunter.com soubory cookie?

  Ano. Pokud je do formuláře, při vyhledávání zástupců nebo v žádosti o informace zadáno poštovní směrovací číslo (nebo země u mezinárodního použití), pak při všech následných návštěvách Hunter.com budou do souboru cookie uloženy obecné informace o poloze za účelem správného zobrazení místních zástupců společnosti Hunter ve vaší oblasti. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Pokračováním v prohlížení webu nebo využíváním našich služeb souhlasíte s používáním souborů cookie. Ukládání souborů cookie do vašeho počítače nebo zařízení však můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby soubory cookie nepřijímal. Přesný návod naleznete v návodu k vašemu prohlížeči. Soubory cookie můžete z počítače nebo zařízení kdykoli vymazat. Pokud se rozhodnete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie nebyly přijímány, můžete i přesto navštívit náš web, aplikace a online služby. Může to však mít vliv vaše používání částí našich webových služeb, aplikací a online služeb a omezit dostupnost služeb poskytovaných naším webem, aplikacemi a online službami.

  Web Hunter.com v současné době využívá následující soubory cookie:

  Název: LocationCookie
  Kategorie: nezbytně nutné soubory cookie společnosti Hunter.
  Typ:  Dočasný. Platnost tohoto souboru cookie vyprší po 30 dnech.
  Tento soubor cookie se používá k ukládání polohy uživatele za účelem poskytnutí personalizovaných výsledků a místního zástupce. Platnost vyprší po 30 dnech.

  Název: entchatserver.comm100.com
  Kategorie: soubor cookie třetích stran
  Typ: trvalý. Tento soubor cookie bude uložen, dokud nezměníte nastavení týkající se používání souborů cookie.
  Tento soubor cookie se používá ke sledování uživatele za účelem poskytování funkcí online chatu.

  Název: Google Analytics
  Category: soubor cookie třetích stran
  Typ: trvalý. Tento soubor cookie bude uložen, dokud nezměníte nastavení týkající se používání souborů cookie.
  Tento soubor cookie se používá ke sledování pohybů a činností uživatele.

  Name: Piwik Pro
  Category: soubor cookie třetích stran
  Typ: trvalý. Tento soubor cookie bude uložen, dokud nezměníte nastavení týkající se používání souborů cookie.
  Tento soubor cookie se používá ke sledování pohybů a činností uživatele.

  Name: Reklamy Google
  Category: soubor cookie třetích stran
  Typ: trvalý. Tento soubor cookie bude uložen, dokud nezměníte nastavení týkající se používání souborů cookie.
  Tento soubor cookie se používá ke sledování pohybů a činností uživatele.

  Name: Reklamy na Facebook
  Category: soubor cookie třetích stran
  Typ: trvalý. Tento soubor cookie bude uložen, dokud nezměníte nastavení týkající se používání souborů cookie.
  Tento soubor cookie se používá ke sledování pohybů a činností uživatele.

  Name: Reklamy na LinkedIn
  Category: soubor cookie třetích stran
  Typ: trvalý. Tento soubor cookie bude uložen, dokud nezměníte nastavení týkající se používání souborů cookie.
  Tento soubor cookie se používá ke sledování pohybů a činností uživatele.

 • Ochrana osobních údajů

  Jsou zavedena bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů?

  Úměrně citlivosti informací udržujeme přiměřené administrativní, technické a/nebo fyzické záruky a vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením údajů, které jste nám poskytli. Nemůžeme však zaručit bezpečnost vašich osobních údajů, protože žádný elektronický přenos dat nebo ukládání informací nejsou zcela bezpečné. Pokud dojde k nahlášení incidentu, který bude mít vliv na vaše údaje, incident prošetříme a splníme oznamovací povinnost.

 • Možnosti uživatele

  Jaké mám možnosti?

  Jak je uvedeno výše, můžete se rozhodnout, že údaje neposkytnete, ačkoliv by to mohlo omezit použitelnost webu Hunter.com. V závislosti na okolnostech máte právo:

  • požádat o přístup k jakýmkoli osobním údajům, které o vás uchováváme;
  • vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu;
  • požádat o úpravu nebo aktualizaci nepřesných údajů;
  • v určitých omezených situacích můžete požádat o výmaz vašich údajů nebo omezení jejich zpracování;
  • požádat o přenos vašich osobních údajů jiné organizaci ve strojově čitelném formátu;
  • vznést námitku proti jakémukoli rozhodnutí, které na vás může mít významný dopad a jež je přijímáno výhradně počítačem nebo jiným automatizovaným procesem; a/nebo
  • podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Pokud byste chtěli projednat nebo uplatnit svá příslušná práva, s výhradou omezení stanovených místními zákony, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. Odpovíme vám v přiměřené lhůtě a termínech stanovených platnými právními předpisy.

 • Remarketingová data

  Informace o remarketingu třetích stran

  K zobrazování našich reklam na internetu používáme poskytovatele třetích stran, jako je Google. Tito dodavatelé třetích stran používají soubory cookie k poskytování reklam na základě minulých návštěv našeho webu. Používání souborů cookie od společnosti Google můžete odmítnout v nastaveních reklam Google.  Případně můžete používání souborů cookie třetí stranou odhlásit na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative. 

 • Odkazy na jiné webové stránky

  Náš web a komunikace obsahují odkazy na jiné webové stránky, například na sociální sítě nebo partnery, kteří používají naše logo(a) jako součást smlouvy o společném budování značky. Pokud služby, na něž odkazujeme, nejsou společností Hunter Engineering poskytovány, nejsme zodpovědní za tyto služby ani za obsah na takovýchto webových stránkách. Pokud poskytnete informace o službách nebo webových stránkách třetích stran a používáte je, platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služeb na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste si před odesláním osobních údajů přečetli zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách, které navštěvujete.

 • Mezinárodní uživatelé

  Toto je webový server USA a tento web a naše služby podléhají zákonům USA, včetně zákonů upravujících ochranu osobních údajů a zabezpečení vašich informací. Pokud používáte naše služby, předáváte své informace společnosti Hunter Engineering v USA. Využíváním služeb nebo poskytováním vašich údajů prostřednictvím služeb souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů do Spojených států amerických a s naším nakládáním s vašimi údaji v souladu s platnými požadavky USA.

 • Podmínky používání

  Podmínky používání, oznámení a revize

  Pokud se rozhodnete navštívit web Hunter.com, vaše návštěva a jakýkoli spor ohledně ochrany osobních údajů budou podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli obavy týkající se ochrany osobních údajů na webu Hunter.com, zašlete podrobný popis problému na  webmaster@hunter.com a my se jej pokusíme vyřešit. Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají pravidelným změnám a aktualizacím. V horní části zásad uvádíme, kdy byly naposledy aktualizovány nebo upraveny. Pokud nebude uvedeno jinak, budou všechny změny platit ihned po jejich zveřejnění. Pokud budou mít změny těchto zásad ochrany osobních údajů zásadní dopad na povahu zpracování nebo zásadní dopad na vás, upozorníme vás na to s dostatečným předstihem, abyste tak měli možnost uplatnit svá práva.

 

 

Webmaster

Hunter Engineering Company

Bridgeton, MO 63044

+1-800-448-6848

privacy@hunter.com

 

Aby vám tato webová stránka byla co nejužitečnější, používá soubory cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies.
Informace o souborech cookies a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich podmínkách použití.