Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

 

 

3-letnia gwarancja firmy Hunter

1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Podstawy

Udzielana przez firmę Hunter Engineering Company gwarancja na części wynosi trzy lata, a na robociznę – sześć miesięcy.

Szczegóły

Wyjątki od tej gwarancji wymieniono poniżej.

  • Gwarancja obejmuje pracę w terenie przez okres sześciu (6) miesięcy.
  • Urządzenia ADASLinkTM są objęte roczną (1 rok) gwarancją, a następnie przez cały okres obowiązywania subskrypcji.
  • Urządzenia DAS 3000, w tym elektroniczne płytki drukowane, są objęte roczną (1 rok) gwarancją.
  • Drukarki są objęte roczną (1 rok) gwarancją.
  • Zwykłe materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie są objęte gwarancją. Wyjątek stanowią akumulatory, które są objęte gwarancją przez okres sześciu (6) miesięcy.
  • Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych niewłaściwie, nieracjonalnie bądź niezgodnie z przeznaczeniem, zmodyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku, narażonych na działanie czynników atmosferycznych, poddanych manipulacji oraz niepoddawanych odpowiedniej lub wymaganej konserwacji.
  • Części zamienne zakupione za pośrednictwem Centrum Serwisowego firmy Hunter i nieobjęte gwarancją udzieloną na urządzenie są objęte gwarancją przez okres sześciu (6) miesięcy.

Jak złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje gwarancyjne należy kierować do lokalnego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego firmy Hunter. Aby element mógł zostać rozpatrzony pod kątem świadczenia gwarancyjnego, należy go zwrócić firmie Hunter Engineering Company w celu sprawdzenia i oceny. Koszty wysyłki ponosi wysyłający. Jeśli kontrola wykaże, że produkt jest wadliwy i nie upłynął przewidziany okres gwarancyjny, zapewnimy bezpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy.

Jest to jedyna gwarancja udzielana przez firmę Hunter Engineering Company w odniesieniu do nowego sprzętu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Hunter Engineering Company wyłącza wszelkie inne gwarancje. Niniejsza wyraźna gwarancja oraz wszelkie domniemane gwarancje zdatności handlowej i przydatności do określonego celu nie wykraczają poza okres obowiązywania gwarancji. Firma Hunter Engineering Company nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe ani wynikowe, w tym między innymi za utratę przychodów.

Czy gwarancja podlega przeniesieniu?

Nie upoważniamy żadnej osoby do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w naszym imieniu w związku z naszymi produktami. Transfer pozostałej gwarancji na kolejnego nabywcę może nastąpić poprzez przekazanie jego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz numeru seryjnego urządzenia do:

Hunter Engineering Company

Customer Service Department

11250 Hunter Drive

Bridgeton, MO 63044

(800) 448-6848

 

 

Lokalny przedstawiciel serwisowy firmy Hunter pomoże w przypadku problemów związanych ze sprzętem.

 

Ten formularz kontaktowy jest przeznaczony wyłącznie do zapytań dotyczących sprzętu i usług firmy Hunter.  Używanie go w innych celach jest zabronione; korespondencja nie na temat będzie odrzucana. Patrz Pełne warunki użytkowania

 

 

 

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.