Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

Zaangażowanie firmy Hunter na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stanowią podstawę naszej kultury. Hunter Green Team to nasz program zrównoważonego rozwoju prowadzony przez pracowników. Członkowie zespołu ze wszystkich zakładów i działów są zapraszani do uczestnictwa i przedstawiania pomysłów na prowadzenie przez firmę Hunter bardziej zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój firmy Hunter

sustain-icon-energy.jpg

Energooszczędność 

 • Regularne audyty energetyczne wymuszają ciągłe inwestycje w ekologiczne technologie.
 • Serwery wirtualne i hosting w chmurze pozwalają oszczędzić ponad 2,5 miliona kWh rocznie.
 • Inwestycje w wykrywanie nieszczelności i sprężarki o zmiennej wydajności przyniosły zmniejszenie zużycia energii o 35%.
 • Program stałej rozbudowy oświetlenia LED oraz systemy inteligentnego sterowania to źródło redukcji zużycia energii przez oświetlenie o ponad 60%.
 • Pierwszy w stanie Missisipi wysoko wydajny odśrodkowy agregat chłodniczy z lewitacją magnetyczną zapewnia zmniejszenie zużycia energii przez klimatyzację o 25%.

sustain-icon-water.jpg

Ograniczenie zużycia wody

 • Dzięki toaletom i umywalkom o bardzo niskim przepływie udało się zmniejszyć zużycie wody o ponad 70%.
 • Inteligentne sterowanie nawodnieniem oraz bardziej zrównoważona aranżacja zieleni zmniejszają zapotrzebowanie na wodę.
 • Proces mycia płytek drukowanych pod wysokim ciśnieniem/przy niskim przepływie powoduje spadek zużycia wody o 57%.

sustain-icon-waste.jpg

Redukcja odpadów

 • Dozowniki oczyszczonej wody pitnej ograniczają zużycie wody butelkowanej.
 • Inicjatywa stałej redukcji zużycia papieru przyniosła w ciągu ostatnich trzech lat zmniejszenie liczby wydruków o ponad 50% – m.in. dzięki aplikacjom mobilnym, instrukcjom online, płatnościom elektronicznym.
 • Projekt konsolidacji kartonów pozwolił zmniejszyć ilość materiałów opakowaniowych wykorzystywanych przy wysyłce o 43%.
 • Zakrojone na szeroką skalę programy recyklingu spowodowały radykalne zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska – ograniczenie ilości odpadów z biur o 43% dzięki recyklingowi jednostrumieniowemu.
 • Ponowne wykorzystanie i recykling napływających materiałów opakowaniowych, programy recyklingu złomu metalowego oraz specjalne programy utylizacji złomu elektronicznego.

 

 

Inicjatywy dotyczące obiektów

sustain-water-composite.jpg

Mniejsze zużycie wody

Firma Hunter nieustannie inwestuje w modernizację obiektów, aby zmniejszyć zużycie wody w toku całej swojej działalności.

 • Montaż toalet i pisuarów o bardzo niskim zużyciu wody.
 • Zawory wolnoprzepływowe z automatycznym zamykaniem.
 • Dozowniki wody filtrowanej.

sustain-cleaning.jpg

Wybór ekologicznych środków czyszczących

We wszystkich swoich zakładach firma Hunter stosuje przetestowane pod kątem wpływu na środowisko i certyfikowane środki czyszczące. Pojemniki wielokrotnego napełniania zmniejszają ilość plastikowych odpadów.

sustain-facility-lighting.jpg

Modernizacja z wymianą oświetlenia na energooszczędne

W ciągu ostatnich dwóch lat firma Hunter wymieniła tysiące nieefektywnych lamp fluorescencyjnych i metalohalogenkowych na niezwykle wydajne lampy LED.

 • Inteligentna kontrola obecności oraz wykorzystanie światła dziennego
 • Zużycie energii przez oświetlenie w naszych zmodernizowanych obiektach zmniejszyło się o 40–70%.

sustain-facility-technology.jpg

Inicjatywy dotyczące technologii

 • Wyeliminowaliśmy ponad 350 komputerów osobistych na rzecz pojedynczego wirtualnego hosta oraz ponad 250 serwerów na rzecz 8 wirtualnych hostów, co przyniesie szacowane oszczędności energii na poziomie 2,5 miliona kWh rocznie – równowartość zużycia energii przez 230 mieszkań.
 • Wyeliminowaliśmy 80 drukarek stacjonarnych korzystających z jednorazowych kartridży.
 • Wszystkie działy korzystają z oprogramowania Microsoft® OneDrive, co przekłada się na ograniczenie zapotrzebowania na druk.

Ponad 20 000 kilogramów elektroniki oddanej do recyklingu od 2019 roku!

Recykling elektroniki
Recykling baterii alkalicznych i litowych zapobiega potencjalnemu zanieczyszczeniu i pozwala odzyskać cenne materiały do ponownego użycia, podobnie jak recykling małych urządzeń elektronicznych. Wkłady z atramentem i tonerem są przetapione i wykorzystywane do produkcji nowych wkładów, co zmniejsza koszty drukowania i zapobiega wyrzucaniu milionów wkładów na wysypiska.

Firma Hunter wdrożyła program recyklingu baterii, małych urządzeń elektronicznych, tuszu i tonera. Wyznaczone pojemniki znajdują się w trzech dobrze widocznych miejscach w całej siedzibie głównej w St. Louis. Program jest dostosowany do recyklingu ponad 3000 wkładów z tuszem i tonerem oraz prawie 200 kilogramów baterii rocznie.

Ekologiczne biuro i materiały eksploatacyjne

 

 

Hierarchia gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych EPA


Worki na śmieci

 • Przejście na worki Gateway R-Spec,
  które produkowane są zgodnie z najwyższymi
  standardami branżowymi
 • Zobowiązanie firmy Hunter do
  redukcji zaopatrzenia i zmniejszenia całkowitej ilości tworzyw sztucznych wysyłanych
  na wysypiska o 18%
 • 45% oszczędności na każdym opakowaniu worków
  w porównaniu z poprzednim dostawcą
„Dopóki nie zaakceptujemy faktu, że zmniejszenie liczby odpadów ma większe znaczenie niż recykling, będziemy błądzić na drodze do bardziej ekologicznego środowiska”.
– www.Waste360.com

Worki na odpady ze zróżnicowanych źródeł

 • 1,0 mln
 • 451 mln kg/rok

Worki Gateway Standard

 • 0,85 mln
 • 383 mln kg/rok

Worki Gateway R-Spec

 • 0,7 mln
 • 315 mln kg/rok

Środki czystości

 • Firma Hunter przeszła na produkty Buckeye Eco®
 • Program dozowania
 • Skuteczniejsze, bezpieczniejsze, bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska środki chemiczne
 • Elastyczne i ekologiczne opakowania
 • Ograniczenie ilości plastikowych odpadów o 83%

Worki Eco 1,25 l

 • Hermetyczne zamknięcie zapobiegające zanieczyszczeniu
 • Elastyczny materiał zapewnia 99% skuteczność opróżniania i minimalizuje odpady poprodukcyjne
 • Wykonane z 83% mniej plastiku niż sztywne pojemniki
 • Nowa zatyczka pomiarowa w każdym worku zapobiega zatykaniu się końcówki i zapewnia bardzo dokładne rozcieńczanie
 • Zabezpieczenie przed rozlaniem zapobiega kontaktowi ze skoncentrowanym produktem
 • Kompaktowe rozmiary ułatwiają transport i przechowywanie
W 2020 roku klienci Buckeye Eco® nie dopuścili do trafienia na wysypiska 28 ton plastiku, ponieważ wybrali worki Eco zamiast
konkurencyjnych systemów ze sztywnymi pojemnikami.

4-litrowa okrągła butla zajmuje

118,5

razy więcej miejsca na wysypisku

Konkurent A zajmuje

80,4

razy więcej miejsca na wysypisku

Konkurent B zajmuje

71,5

razy więcej miejsca na wysypisku

Konkurent C zajmuje

67,2

razy więcej miejsca na wysypisku

Worek Eco1,25 l


Waży o 83% mniej niż sztywny pojemnik o podobnej wielkości

Konkurencyjne puste pojemniki w porównaniu z pustymi eko-workami na śmieci.

Ilość miejsca na składowisku zajętego przez puste pojemniki na produkty (w calach sześciennych)*

*Objętość, jaką zajmują puste pojemniki określona na podstawie testu wyporności wody.

 

 

Inicjatywa dotycząca sporządzania dokumentacji

sustain-printing-press.jpg

Zrównoważony druk wewnętrzny

Firma Hunter uzupełnia druk zlecany na zewnątrz drukiem we własnym zakresie.  100% wykorzystywanego wewnętrznie papieru dostarcza firma Midland Paper – krajowy dostawca papieru ze zrównoważonych źródeł.

sus-midland-paper.jpg

sustain-printing-partnership.jpg

Ekologiczne partnerstwa

Oprócz ograniczenia ilości zbędnych wydruków firma Hunter stawia na zrównoważone praktyki i materiały wykorzystywane do drukowania niezbędnych treści. Starannie dobieramy zewnętrznych dostawców usług druku, którzy podzielają nasze zaangażowanie, a na potrzeby drukowania wewnętrznego korzystamy z ekologicznych produktów, takich jak papier i tonery z recyklingu.

Firma Advertisers Printing Company (St. Louis) jest jedną z 50 amerykańskich firm drukarskich, które uzyskały certyfikat SGP (Sustainability Green Partner), uznawany za branżowy standard w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa dotycząca redukcji zużycia papieru

W 2017 r. wdrożono projekt redukcji zużycia papieru w ramach wysyłki wybranych towarów, co przyniosło roczne oszczędności na poziomie 1,3 miliona arkuszy papieru.

W 2019 r. projekt redukcji zużycia papieru zaowocował zmniejszeniem o 50% nakładu pracy związanej z ręcznym drukowaniem oraz osiągnięciem oszczędności 3,6 miliona arkuszy papieru.

Łączny wynik to około 4,8 ha ocalonych drzew od 2017 roku*!

* Jedno drzewo (ścięte wyłącznie na potrzeby produkcji celulozy) pozwala na wyprodukowanie 8300 arkuszy papieru.

Mobilne Aplikacje na Wydarzenia

Przewidywane zmniejszenie drukowania o 55% dzięki wdrożeniu aplikacji!

W 2018 roku firma Hunter wprowadziła aplikację mobilną na potrzeby największej imprezy organizowanej przez firmę — Krajowego Zjazdu Sprzedawców, Serwisu i Dystrybutorów. Ta nowa aplikacja pomogła znacznie zredukować materiały drukowane i obniżyć koszty całkowite. 

Ze względu na sukces aplikacji firma Hunter w 2019 roku opracowała plan wprowadzenia etapami aplikacji na wszystkie swoje imprezy. 

 • Targi
 • Kursy szkoleniowe w zakresie sprzedaży, serwisu i dystrybucji
 • Nagrody dla najlepszych przedstawicieli handlowych i serwisowych
 • Krajowe zjazdy firmy Hunter

Stworzenie aplikacji dla wszystkich imprez i cyfrowa dystrybucja materiałów, które wcześniej były dostępne tylko w formie drukowanej, pozwoli zaoszczędzić materiały i obniżyć koszty.

 

 

Inicjatywy dotyczące produkcji

Projekt konsolidacji kartonów


43% mniejsza liczba wysyłanych opakowań — MNIEJ ODPADÓW!

54% mniej operacji skanowania — OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!

 

 

Inicjatywy dotyczące produkcji

sustain-packaging-animation.gif

Projekt konsolidacji kartonów

W ramach inicjatywy związanej z konsolidacją materiałów opakowaniowych i transportowych w firmie Hunter wykorzystywane są opakowania z recyklingu, worki transportowe wielokrotnego użytku oraz tworzywa sztuczne z odzysku.

 • O 43% mniej materiałów opakowaniowych
 • Setki kilogramów oszczędności na kosztach transportu rocznie

sustain-no-idling-composite.jpg

Zakaz pozostawiania pojazdów na biegu jałowym

Firma Hunter wprowadziła zakaz pozostawiania pojazdów na biegu jałowym podczas rozładunku w dokach przeładunkowych.

Jedna godzina pracy silnika na biegu jałowym...

 • To strata prawie 4 litrów paliwa;
 • Powoduje uwolnienie 9 kg węgla do powietrza.

sustain-assessment.jpg

Ocena zakładu

Firma Hunter nawiązała współpracę z ośrodkiem IAC stanu Missouri w celu przeprowadzenia audytu środowiskowego i przedstawienia zaleceń dotyczących ulepszeń. Wcielono już w życie wiele z wypracowanych wspólnie zaleceń, np. zakaz pozostawiania pojazdów na biegu jałowym w dokach przeładunkowych.

 

 

Inicjatywy dotyczące transportu

Współpraca z członkami programu SmartWay™

Partnerzy transportowi firmy Hunter są członkami realizowanego przez agencję US EPA programu SmartWay™, w ramach którego przedsiębiorstwa zobowiązują się dobrowolnie do osiągnięcia określonych celów w zakresie ochrony środowiska i oszczędności energii oraz do przekazania agencji uzyskanych wyników.

Wybór partnerów ekologicznego łańcucha dostaw

Partnerzy transportowi wybierani są spośród firm, które wykazują się wynikami w obszarze ochrony środowiska, zrównoważonymi innowacjami, ciągłym doskonaleniem i uznaniem w branży.

Partnerzy transportowi firmy Hunter dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.  Osiągają oni wymierną poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska, innowacji w sferze zrównoważonego rozwoju oraz ciągłego doskonalenia, ponieważ włączają tenże zrównoważony rozwój do swojej działalności.

 • XPO Logistics

  Logo firmy XPO

  Firma XPO wykorzystuje systemy zapewniające odpowiedzialne zarządzanie wszystkimi działaniami, produktami i odpadami związanymi z logistyką kontraktową. Rygorystyczna polityka ochrony środowiska jest widoczna w takich obszarach, jak:

  • Recykling i redukcja odpadów – zakłady przetwarzają papier, tekturę, plastik i odpady elektroniczne oraz wykorzystują elektroniczne repozytorium dokumentów w celu zmniejszenia zużycia papieru. Ponadto każdego roku zakłady przetwarzają w ramach recyklingu miliony podzespołów elektronicznych i akumulatorów.
  • Redukcja emisji spalin z wózków widłowych – regularne monitorowanie emisji spalin z wózków widłowych, a w razie potrzeby podejmowanie natychmiastowych działań. Ten program konserwacji zapobiegawczej przynosi poprawę osiągów pojazdów przy utrzymaniu wysokich standardów jakości powietrza.
  • Praktyki centrum dystrybucji – zapewnienie optymalnego rozmiaru kartonu dla każdego produktu (o ile to możliwe, zakup materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu).

  Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.xpo.com.

 • Averitt

  Plakietka z logo Averitt

  Aktualny wynik firmy Averitt w rankingu SmartWay™ to 1,25 – „doskonały”.

  Zgodnie ze skalą ocen agencji EPA „wynik 1,25 oznacza nadzwyczajne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Partnerzy, którzy osiągnęli ten wynik, już teraz stosują większość dostępnych na rynku strategii oszczędzania paliwa oraz aktywnie oceniają pojawiające się technologie”.

  Od momentu dołączenia do programu SmartWay™ w 2004 r. firmie Averitt udało się:

  • Obniżyć emisje dwutlenku węgla (CO2) o około 27,05%;
  • Zredukować emisje tlenków azotu (NOX) o 50,37%;
  • Obniżyć emisje cząstek stałych o 52,37%.

  Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.averittexpress.com.

 • Old Dominion

  Logo firmy Old Dominion

  Zaangażowanie firmy Old Dominion na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmuje:

  • Wykorzystanie nowych technologii.
  • Szkolenie pracowników i kierowców w zakresie wykorzystywania nowych technologii.
  • Priorytetowe potraktowanie potrzeby prowadzenia zrównoważonego rozwoju.

  Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.odfl.com.

 

 

Sprzęt firmy Hunter zapewnia zrównoważone rozwiązania

HawkEye Elite®

 

Korzyści ekonomiczne

 • Pojazd o nieprawidłowej geometrii kół może zużywać nawet o 7% więcej paliwa. (Agencja Ochrony Środowiska USA)
 • Prawidłowe ustawienie geometrii wydłuża żywotność opony. Nieprawidłowa geometria kół może prowadzić do szybszego zużycia opon.

Prawidłowa geometria maksymalizuje oszczędność paliwa 

Dla pojazdu z prawidłową geometrią o przebiegu 15 000 mil/rok ze średnim spalaniem 25 mil/galon przy cenie 3,50 USD/galon.

Korzyści środowiskowe

 • Błąd ustawienia geometrii kół rzędu 1 cm oznacza ściąganie boczne koła o 20 metrów na kilometr, co prowadzi do przedwczesnego zużycia opony i konieczności jej utylizacji („Tire Business”) 
 • Do wyprodukowania przeciętnej opony samochodowej potrzeba ponad 26 litrów ropy naftowej

Korzyści społeczne

 • Bezpieczne hamowanie na mokrej nawierzchni
  • Stan bieżnika opony ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania pojazdu — aby wydłużyć żywotność bieżnika, należy dopilnować prawidłowego ustawienia geometrii kół w pojeździe. 
  • Każdego roku w USA 500 osób ginie, a 19 000 odnosi obrażenia w związanych ze stanem opon wypadkach samochodów osobowych. Większości z tych wypadków można uniknąć. 
   (Krajowa Rada ds. Bezpieczeństwa Transportu) 
 • Resetowanie wszystkich czujników związanych z ustawianiem geometrii
  • W miarę jak producenci pojazdów wyposażają coraz więcej pojazdów w pokładowe systemy asystujące kierowcy, coraz więcej producentów OEM wymaga teraz resetowania układu kierowniczego podczas serwisowania geometrii kół
  • Prawidłowe i bezpieczne zakończenie tego procesu przywraca pojazd do żądanego stanu

 

 

Wyważarka do kół Road Force®

 

Korzyści ekonomiczne

 • 30% mniejsze roczne zużycie ciężarków dzięki technologii wyważania SmartWeight®
 • Najkrótszy cykl w branży
 • BONUS: Wyważarka Road Force Elite® rejestruje dodatkowe pomiary, w tym siłę promieniową, bicie i siłę poprzeczną koła.

Korzyści społeczne

 • Filmy szkoleniowe na życzenie umożliwiają operatorom szybkie zapoznanie się z urządzeniem
 • Dźwignik koła zmniejsza ryzyko obrażeń
 • Interfejs użytkownika w ponad 25 wersjach językowych

Korzyści środowiskowe

 • 30% mniej odpadów to wkład w ochronę środowiska
 • 30% mniejsza masa ciężarków transportowanych na kołach rocznie

Szacowane roczne użycie ciężarków do wyważania kół: 30%

Dalszy rozwój inicjatywy bezołowiowej

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) — w ramach swojej krajowej inicjatywy dotyczącej bezołowiowych ciężarków do kół — zachęca do zmniejszania ilości ołowiu w produkcji, stosowaniu i sprzedaży ciężarków do kół.

 • 9 stanów zakazuje stosowania ołowianych ciężarków do kół 
 • 7 stanów wprowadziło już wcześniej przepisy zakazujące stosowania ciężarków z ołowiu

 

 

Montażownica do kół Revolution

 

Korzyści ekonomiczne

 • Ochrona kół, opon i czujników TPMS zmniejsza prawdopodobieństwo kosztownych uszkodzeń podzespołów*
 • Czas wymiany opon jest stały i o 15% krótszy niż w przypadku konwencjonalnej montażownicy do kół

Korzyści środowiskowe

 • Mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia opony
  • Pozwala ustrzec się corocznej utylizacji opon dzięki sieci
  • Oszczędza 26 litrów ropy naftowej na oponę (dla samochodu osobowego)** na produkcji zamienników
*Na podstawie średnio 2 uszkodzonych opon, 1 uszkodzonej obręczy i 2 uszkodzonych czujników TPMS miesięcznie.
** Źródło: Stowarzyszenie Producentów Gumy

Korzyści społeczne

 • Łatwa w obsłudze maszyna umożliwiająca wymianę opon niezależnie od poziomu umiejętności mechanika
 • Dodatkowe środki bezpieczeństwa zmniejszają prawdopodobieństwo obrażeń operatora
 • Filmy szkoleniowe na życzenie umożliwiają operatorom szybkie zapoznanie się z urządzeniem
 • Jedyna w branży montażownica do opon z certyfikatem UL

Montażownica do kół Revolution™ niweluje brak doświadczenia

 • Wszyscy mechanicy są ekspertami
 • Każdy mechanik pracujący przy montażu i demontażu kół może osiągać wysoką wydajność dzięki prostej, zautomatyzowanej obsłudze.

 

 

Tokarka do tarcz hamulcowych AutoComp Elite®

 

Korzyści ekonomiczne

 • Oszczędność cennego czasu mechaników dzięki najszybszej tokarce do hamulców w branży
 • Gwarancja prawidłowej regeneracji powierzchni już za pierwszym razem zapobiega marnowaniu tarcz i ponownym wizytom klientów
 •  Aplikacja BitMinder wydłuża żywotność końcówek skrawających i zapobiega ich przedwczesnej utylizacji

Korzyści środowiskowe

 • Ograniczenie złomowania tarcz, dzięki ich regeneracji do stanu często lepszego niż fabryczny
  • Ogranicza: wydobywanie surowców, wytapianie, odlewanie, obróbka i transport nowych tarcz
 • Regeneracja tarcz hamulcowych w pojeździe maksymalizuje żywotność samych tarcz, a także klocków hamulcowych
 • Wszechstronność tokarki umożliwia regenerację niemal wszystkich tarcz bez demontażu z pojazdu i zmniejsza ryzyko konieczności ich przedwczesnego złomowania

Korzyści społeczne

 • Większa satysfakcja z jazdy dzięki eliminacji pulsowania i ograniczeniu piszczenia oraz lepszej reakcji pedału hamulca
 • Niezawodne i skuteczne działanie hamulców dzięki zapewnieniu pełnego kontaktu klocków z tarczami
 • Intuicyjna obsługa urządzenia umożliwia bezpieczną pracę mechaników
 • Dziewięć wgranych filmów instruktażowych ułatwia obsługę urządzenia dzięki krótkim, poglądowym operacjom krok po kroku

 

 

Konkurs ekologiczny Green Business Challenge w St Louis

Firma Hunter uczestniczy w konkursie Green Business Challenge — wyzwaniu opartym na kartach wyników — który daje organizacjom jasny i mierzalny plan dojścia do bardziej kompleksowych ekologicznych praktyk biznesowych.

sus-solar-panels.jpg

Chip Hiemenz odbiera nagrodę za osiągnięcia
w imieniu firmy Hunter i zespołu Green Team.

 • Oferuje wyniki w trzech aspektach — finansowym, społecznym i środowiskowym — firmom w całym regionie St. Louis, niezależnie od ich branży i wielkości.
 • Wspiera wdrożenie środków zrównoważonego rozwoju do codziennych praktyk operacyjnych
 • Identyfikuje i dostosowuje strategie poprawy wyników finansowych oraz angażuje pracowników w dobrowolne działania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko.
 • Hunter jest jedyną firmą w historii konkursu St. Louis Business Challenge, która pomyślnie dotarła do zadanych poziomów przez trzy lata z rzędu:
  • 2016: Wyróżnienie Apprentice Level
  • 2017: Wyróżnienie Leader Level
  • 2018: Wyróżnienie Champion Level
  • 2020: Wyróżnienie Champion Level
  • 2022: Wyróżnienie Champion Level

Zespół Green Team firmy Hunter

Chip Hiemenz

Wiceprezes ds. kluczowych klientów

Madeline Gauthier

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Mike Barnes

Menedżer ds. wydruku

Phil Campbell

Projektant stron WWW

Don Riegerix

Osoba nadzorująca

Ryan Troxell

Menedżer obiektu

Mark Pinson

Technologie Informatyczne

 

 

Dokumenty

Raport o zrównoważonym rozwoju

 

 

Dowiedz się więcej

Zaprojektowane i zbudowane w USA

Firma rodzinna, ukierunkowana na cel

Montaż każdego systemu pomiaru i regulacji geometrii kół oraz konsoli, montażownicy do kół, wyważarki do kół, tokarki hamulcowej oraz innych komponentów przebiega zgodnie ze specjalistycznymi procedurami.

Innowacyjny zespół

Wyróżnienia i nagrody

Setki opatentowanych i unikalnych funkcji mają swój początek w zespole badawczo-rozwojowym skupiającym inżynierów mechaników i elektryków oraz programistów.

Historia firmy Hunter

Od 1946 roku

Założona przez wprowadzonego do motoryzacyjnej Hall of Fame Lee Huntera firma Hunter Engineering zbudowała swoją reputację na innowacyjności.

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.